1- Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn; Thiết kế công trình thủy lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; Công trình giao thông đường bộ; Công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị cơ khí, hệ thống điều khiển trạm bơm, hệ thống điện có điện áp đến 35KV.

2- Tư vấn giám sát công trình thủy lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; Công trình giao thông đường bộ; Công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; Cơ khí điện.

3- Tư vấn thẩm tra đồ án, dự toán xây dựng công trình: thủy lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; Công trình giao thông đường bộ; Công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; đồ án quy hoạch xây dựng.

4- Thí nghiệm địa chất, vật liệu xây dựng, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng.

5- Tư vấn đấu thầu lĩnh vực thực hiện tư vấn xây dựng, lĩnh vực thi công xây dựng công trình.

IMG_0013

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, HAWATER tự hào là điểm sáng trong lĩnh vực Tư vấn Khảo sát, Thiết kế, Giám sát thi công và Thẩm tra đồ án các công trình: Thủy lợi, Giao thông, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Hạ tầng cơ sở. Góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.