kênh Chanh Dương Hải Phòng

 

        Thẩm tra đồ án thiết kế các công trình Thủy lợi, Giao thông, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật và khu đô thị, Khu công nghiệp và các công trình xây dựng khác.

        Công việc chính như  sau:

  • Kiểm tra sự phù hợp của thiết kế
  • Kiểm tra sự phù hợp của các giải pháp kết cấu công trình
  • Kiểm tra sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng
  • Đánh giá mức độ an toàn của công trình
  • Kiểm tra sự hợp lý của việc lựa chọn máy, thiết bị và biện pháp thi công
  • Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy
  • Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng dự toán với khối lượng thiết kế
  • kiểm tra tính đúng đắn của việc áp dụng, vận dụng đơn giá xây dựng công trình, định mức tỷ lệ và các chi phí khác trong dự toán công trình.

Tư vấn đấu thầu các công trình xây dựng

Tư vấn thẩm tra đồ án, tư vấn đấu thầu
Tagged on: