• IMG_0091Giám sát thi công xây dựng các công trình Thủy lợi như: Đê, Kè, Cầu cống, Kênh mương, Hồ, Đập, Trạm bơm……vv. lĩnh vực chuyên môn giám sát là Xây dựng và hoàn thiện
  • Giám sát công tác Khảo sát địa hình, địa chất, địa chất thủy văn, môi trường
  • Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện các công trình Giao thông
  • Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng cơ sở……
  • Giám sát công tác lắp đặt thiết bị máy móc, trạm biến áp, hệ thống điện điều khiển tự động, hệ thống điện trạm bơm
Tư vấn giám sát các công trình xây dựng
Tagged on: