SO DO TO CHUCCÁN BỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CÔNG TY

TRÌNH ĐỘ

SỐ LƯỢNG

NĂM CÔNG TÁC

1-5 năm

5-10 năm

Trên 10 năm

I. ĐẠI HỌC, TRÊN ĐẠI HỌC
66 15 23 20
Thạc sỹ giao thông 03 0 02 01
Kỹ sư giao thông 08 01 05 02
Kỹ sư xây dựng 06 01 04 01
Cử nhân kinh tế 06 02 02 02
Thạc sỹ thủy lợi 02 0 01 01
Kỹ sư thuỷ lợi 18 02 07 08
Kỹ sư điện 05 02 01 02
Kỹ sư cơ khí 03 01 01 01
Kiến Trúc Sư 03 01 01 01
Kỹ sư Mỏ địa chất 05 01 02 02
Kỹ sư trắc địa công trình 05 01 01 03
Cử nhân luật 02 01 0 01
II. CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP
18 05 06 07
Cầu đường 03 01 01 01
Xây dựng 06 01 03 02
Kinh tế 02 01 0 01
Cơ khí 07 02 02 03
III. CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
16 02 06 08

Ngoài ra công ty còn có mạng lưới cộng tác viên với đội ngũ các chuyên gia là tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư có bề dày năng lực và kinh nghiệm về công tác khảo sát thiết kế các công trình thuỷ lợi, nông lâm nghiệp, giao thông, xây dựng dân dụng.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC – NHÂN SỰ CÔNG TY
Tagged on: