1- Tư vấn khảo sát Địa hình, Địa chất, Lập phương án xử lý cấp bách, Lập dự án đầu tư, Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán xây dựng  các công trình Thủy lợi như: Hồ, Đập, Trạm bơm, Kênh, Kênh mương nội đồng, Cầu cống, Đê kè…..v..v…

IMG_0010

2-  Tư vấn khảo sát Địa hình, Địa chất, Lập phương án xử lý cấp bách, Lập dự án đầu tư, Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán xây dựng  các công trình Giao thông như: Cầu, Đường, Giao thông nông thôn, Giao thông nội đồng……v..v….

quoc-lo-31

3- Tư vấn khảo sát Địa hình, Địa chất, Lập dự án đầu tư, Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán xây dựng  các công trình Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị và khu dân cư……v..v….

tu-van-thiet-ke-xay-dung

4- Tư vấn khảo sát Địa hình, Địa chất, Lập Quy hoạch Khu đô thị mới, Khu tái định cư, Khu nhà ở, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu sản xuất tập trung, Cơ sở hạ tầng……v..v….

QH KHu 4 Chợ Rã

Lĩnh vực tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình
Tagged on: